INVICTUSOut of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.


Invictus - William Ernest Henley

Värmlandskärlek

Turning Page

Jag har väntat i hundra år
Men för dig kan jag vänta i en million mer
Ingenting förberedde mig för
Privilegiet att vara din
Om jag ändå bara känt värmen inuti
Din berörelse
Om jag ändå bara sett dig le
När du rodnar
Eller hur du krusar din läpp
När du koncentrerar dig för hårt
Så skulle jag ha vetat
Vad det var jag levde för
Vad jag har levat för
Din kärlek är min återvändo
Endast de ljuvligaste orden finns kvar
Varje kyss är en kursiv tråd
Varje berörelse är en omdefinierad fras
Jag ger upp vem jag har varit
För den du är
Ingenting styrker mig mer
Än ditt fragila hjärta
Om jag ända bara känt hur det känns
Att vara din
Så skulle jag ha vetat
Vad jag hela tiden levat för
Vad jag har levat för
Vi är fastbundna
Till sagan vi måste berätta
När jag såg dig
Jag visste vi skulle berätta den väl
Med ett viskande
Ska vi tämja de förvridna scenerna
Likt en fjäder
Så faller kungariken till sina knän
Turning Page - Sleeping at Last

Drifting

Norrskensbarnet

My heart is beating differently, and just the same as yours.

RSS 2.0